Bảo Minh Mời Tham Gia Chào Dự Án Oracle

MỜI THAM GIA CHÀO DỰ ÁN 

CUNG CẤP BẢN QUYỀN VÀ TRIỂN KHAI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE,

ỨNG DỤNG FORM & REPORT ORACLE, CÙNG CÁC PHẦN MỀM KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tổ chức chào giá cạnh tranh cho gói thầu "Cung cấp bản quyền và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, ứng dụng Form & Report Oracle , cùng các phần mềm khác liên quan". Bảo Minh xin mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào giá cạnh tranh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các yêu cầu của hồ sơ chào giá tại http://djruwells.com/tin-bao-minh bắt đầu từ ngày 08/09/2020.

Hạn cuối việc nhận hồ sơ chào giá của các nhà thầu là 16:00 ngày 21/09/2020. Việc mở hồ sơ chào giá được dự kiến mở vào lúc 11:00 ngày 22/09/2020 tại

Văn phòng Trụ Sở chính Tổng cổng ty Cổ phần Bẩo Minh 

26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Mọi thắc mắc xin liên hệ số 028 3829 4180 hoặc email đến địa chỉ vthieu@baominh.com.vn (cc nttmy@baominh.com.vn)

Bảo Minh kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia dự chào giá và mở hồ sơ chào giá.

 

Viết bình luận